NOVPRO FM, s.r.o.Projekční činnost energetických liniových a technologických staveb

Nabídka zahrnuje projekční činnost pro stavbu a opravy energetického zařízení v oblasti

Nabízíme zpracování projektové dokumentace energetických liniových a technologických staveb včetně výkonu inženýrské činnosti. V projektové přípravě zajistíme souhlasy dotčených vlastníků. Dále inženýrská činnost v sobě zahrnuje technický dozor, vedení stavby a předepsané dokumentace, projednávání změn a doplňků vyvolaných průběhem výstavby, organizování předepsaných zkoušek atd., ale i další práce vyvolané zájmy vlastníků a uživatelů dotčenými průběhem výstavby.Oddělení projekce mail: projekty@novprofm.cz
Lucie Daňková mail: dankova@novprofm.cz
Filip Pustkatel.: 774 704 271mail: pustka@novprofm.cz
Iveta Martyčákovátel.: 774 704 201mail: martycakova@novprofm.cz
Ing. Michal Bezecnýtel.: 774 704 205mail: bezecny@novprofm.cz
Jan Stružkatel.: 774 704 209mail: jan.struzka@novprofm.cz
Miroslav Navrátiltel.: 774 704 278mail: navratil@novprofm.cz

NOVPRO FM, s. r. o., Sadová 609, 738 01 Frýdek - Místek
e-mail: firma@novprofm.cz
IČ: 28633504 DIČ: CZ28633504